Lista aktualności Lista aktualności

Manipulacja i zrębkowanie drewna

Manipulacja drewna okrągłego to zespół czynności - takich jak pomiar, ocena jakości i przydatności na określone sortymenty, wyznaczenie miejsc przerzynki - mających na celu podział surowca drzewnego na właściwe sortymenty i klasy.

Nasze wieloletnie doświadczenie oraz znajomość obowiązujących norm technicznych pozwala na wyodrębnienie z pozyskanego drewna  sortymentów o najwyższych wymaganiach technicznych. Odpowiednie sortowanie, grupowanie i wysyłka uzyskanych podczas manipulacji sortymentów do odbiorców pozwala na optymalizację kosztów oraz zapewnia ciągłość w niezbędny do produkcji surowiec.