Lista aktualności Lista aktualności

Historia ZSLP w Siedlcach

Zespół Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach jest zakładem z długoletnią tradycją. Położony we wschodniej Polsce, swoją siedzibę ma w Siedlcach, na ulicy Kazimierzowskiej 9. Funkcjonuje od 01.07.1975 r. na mocy Zarządzenia nr 30 Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych z dnia 30.06.1975 r. Głównym zadaniem Zespołu Składnic była spedycja drewna koleją do dużych odbiorców przemysłu celulozowo – papierniczego, sklejkowego i zapałczanego. W skład Zespołu pierwotnie wchodziło 11 składnic, położonych na terenie ówczesnych województw: siedleckiego, bialskopodlaskiego, ostrołęckiego i łomżyńskiego.

Przełomowym rokiem był rok 1997, kiedy to w Zespole nastąpił restrukturyzacja konieczna do dalszego funkcjonowania firmy. Następne działania restrukturyzacyjne podjęte w latach 2002 – 2003 pozwoliły osiągnąć niskie, a jednak dodatnie wyniki finansowe.

Celem strategicznym Zespołu Składnic LP jest ustawiczne tworzenie i rozwijanie nowoczesnej firmy o szerokim profilu działania i wykorzystanie każdej możliwej okazji przyczyniającej się do rozwoju zakładu.

Obecnie Zespół Składnic LP poszerzył swój zakres terytorialny  o teren RDLP Lublin, Radom, a także częściowo o obszar RDLP Łódź i Białystok. Zespołowi podlegają 3 składnice spedycyjne zlokalizowane w Mrozach, Pilawie i Sadownem Węgrowskim. Zakład prowadzi obecnie działalność w zakresie: zakupu drewna, spedycji drewna do odbiorców, sprzedaży drewna i wyrobów z drewna, usług transportowych (m.in. wywóz drewna z lasu, załadunek i przeładunek drewna, przewóz drewna i wyrobów z drewna, przewóz sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym i inne), innej działalności usługowej i handlowej na rzecz jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych i innych podmiotów gospodarczych na zasadach wolnorynkowych m.in.: obsługa zakupów centralnych na rzecz jednostek organizacyjnych LP, pomiary lekką płytą dynamiczną i inne usługi z zakresu prac leśnych, manipulacja i zrębkowanie  drewna.

Pierwszym kierownikiem Zespołu Składnic LP został w 1975 roku inż. Bolesław Iwańczuk, który piastował to stanowisko do 31.01.1998 r. Obecnie Zespołem Składnic LP kieruje Pan Mateusz Grutzmacher