Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego „Dostawa komponentów na kompost” znak sprawy : MO.270.56.2021

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego „Dostawa komponentów na kompost” znak sprawy : MO.270.56.2021

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Dostawa komponentów na kompost” znak sprawy : MO.270.56.2021,   prowadzone w trybie podstawowym, bez możliwości przeprowadzenia negocjacji treści ofert na podstawie art. 275 pkt 1 Pzp.

Termin składania ofert :  15.07.2021 godzina 11:00, otwarcie ofert 15.07.2021 o godzinie 12:00