Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Dostawa komponentów na kompost - powtórzenie znak sprawy: MO.270.65.2021

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Dostawa komponentów na kompost - powtórzenie znak sprawy: MO.270.65.2021

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego "Dostawa komponentów na kompost - powtórzenie", znak sprawy : MO.270.65.2021, prowadzone w trybie podstawowym, bez możliwości przeprowadzenia negocjacji treści ofert na podstawie art. 275 pkt 1 Pzp.

Termin składania ofert: 06.08.2021 godzina 11:00, otwarcie ofert 06.08.2021 o godzinie 12:00