Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Wybór najkorzystniejszej oferty Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Termomodernizacja leśniczówki położonej przy ulicy Jagodowej w Siedlcach oraz instalacja sanitarna wraz z montażem systemu solarnego – powtórzenie nr 2 znak sprawy : B.270.47.2021

Wybór najkorzystniejszej oferty Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Termomodernizacja leśniczówki położonej przy ulicy Jagodowej w Siedlcach oraz instalacja sanitarna wraz z montażem systemu solarnego – powtórzenie nr 2 znak sprawy : B.270.47.2021

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego "Termomodernizacja leśniczówki położonej przy ulicy Jagodowej w Siedlcach oraz instalacja sanitarna wraz z montażem systemu solarnego – powtórzenie nr 2" znak sprawy : B.270.47.2021,   prowadzone w trybie podstawowym, bez możliwości przeprowadzenia negocjacji treści ofert na podstawie art. 275 pkt 1 Pzp.