Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Postępowanie o udzielenie zamówienia "Wynajem maszyn budowlanych z operatorem" znak sprawy : B.270.64.2021

Postępowanie o udzielenie zamówienia "Wynajem maszyn budowlanych z operatorem" znak sprawy : B.270.64.2021

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn: "Wynajem maszyn budowlanych z operatorem", znak sprawy: B.270.64.2021 na podstawie art. 129 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r., Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz 1129 ze zm) oraz aktów wykonawczych do PZP.

 

Termin składania ofert: 15.09.2021 godzina 10:00, otwarcie ofert: 15.09.2021 godzina 11:00