Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego „Dostawa rur przepustowych” znak sprawy : B.270.50.2021,

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego „Dostawa rur przepustowych” znak sprawy : B.270.50.2021,

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Dostawa rur przepustowych” znak sprawy : B.270.50.2021,   prowadzone w trybie podstawowym, bez możliwości przeprowadzenia negocjacji treści ofert na podstawie art. 275 pkt 1 Pzp.

Termin składania ofert :  14.07.2021 godzina 11:00, otwarcie ofert 14.07.2021 o godzinie 12:00