Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego "Dostawa rur przepustowych - powtórzenie", znak sprawy: B.270.68.2021

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego "Dostawa rur przepustowych - powtórzenie", znak sprawy: B.270.68.2021

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego "Dostawa rur przepustowych - powtórzenie", znak sprawy: B.270.68.2021, prowadzone w trybie podstawowym bez możliwości przeprowadzenia negocjacji treści ofert na podstawie art. 275 pkt 1 Pzp.

Termin składania ofert: 05.08.2021 godzina 10:00, otwarcie ofert: 05.08.2021 godzina 11:00

Uwaga zmiana terminu składania ofert:

Termin składania ofert: 09.08.2021 godzina 10:00, otwarcie ofert: 09.08.2021 godzina 11:00