Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego „Budowa hali magazynowej dla Nadleśnictwa Chełm” znak sprawy : B.270.56.2021

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego „Budowa hali magazynowej dla Nadleśnictwa Chełm” znak sprawy : B.270.56.2021

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego „Budowa hali magazynowej dla Nadleśnictwa Chełm” znak sprawy : B.270.56.2021,   prowadzone w trybie podstawowym, bez możliwości przeprowadzenia negocjacji treści ofert na podstawie art. 275 pkt 1 Pzp.

Termin składania ofert :  21.07.2021 godzina 10:00, otwarcie ofert 21.07.2021 o godzinie 11:00