Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego "Budowa budynku garażowo gospodarczego w Nadleśnictwie Pułtusk - powtórzenie" znak sprawy: B.270.70.2021

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego "Budowa budynku garażowo gospodarczego w Nadleśnictwie Pułtusk - powtórzenie" znak sprawy: B.270.70.2021

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego "Budowa budynku garażowo gospodarczego w Nadleśnictwie Pułtusk - powtórzenie" znak sprawy: B.270.70.2021, prowadzone w trybie podstawowym bez możliwości przeprowadzenia negocjacji treści ofert na podstawie art. 275 pkt 1 Pzp.

Termin składania ofert 30.08.2021 godzina 10:00, otwarcie ofert 30.08.2021 godzina 11:00