Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego "Budowa budynku garażowo gospodarczego w Nadleśnictwie Pułtusk" B.270.66.2021

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego "Budowa budynku garażowo gospodarczego w Nadleśnictwie Pułtusk" B.270.66.2021

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego "Budowa budynku garażowo gospodarczego w Nadleśnictwie Pułtusk" znak sprawy: B.270.66.2021, prowadzone w trybie podstawowym bez możliwości przeprowadzenia negocjacji treści ofert na podstawie art. 275 pkt 1 Pzp.

Termin składania ofert 12.08.2021 godzina 10:00, otwarcie ofert 12.08.2021 godzina 11:00