Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

„Wykonanie termomodernizacji i instalacji centralnego ogrzewania w leśniczówce Leśnictwa Ceranów - powtórzenie” Oznaczenie sprawy: B.270.46.2021

„Wykonanie termomodernizacji i instalacji centralnego ogrzewania w leśniczówce Leśnictwa Ceranów - powtórzenie” Oznaczenie sprawy: B.270.46.2021

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, bez możliwości przeprowadzenia negocjacji treści ofert na podstawie art. 275 pkt 1 Pzp.

Wartość zamówienia jest mniejsza niż  progi unijne określone na podstawie art. 3  ustawy Pzp.

Termin składania ofert upływa: 14.07.2021 o godzinie 12:00

Otwarcie ofert nastąpi : 14.07.2021 o godzinie 13:00