Lista aktualności Lista aktualności

Uwaga !!! Aktualne informacje dotyczące prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych dostępne na stronie : https://zslp.warszawa.lasy.gov.pl/zamowienia-publiczne-zslp-siedlce

 

Serwis BIP Zespołu Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach jest obecnie migrowany na platformę GOV.PL/BIP.

Od dnia 01.07.2021r. dotychczasowy serwis BIP dostępny jest jako zasób archiwalny pod adresem:

https://bip2.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_warszawa/zs_siedlce/zamowienia_publiczne

Informacja

W związku z migracją BIP na platformę GOV.PL/BIP nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówień publicznych prowadzonych przez Zespół Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach można uzyskać bezpłatnie pod adresem:

https://zslp.warszawa.lasy.gov.pl/zamowienia-publiczne-zslp-siedlce

Uwaga:

Termin składania ofert w postępowaniu : Wykonanie termomodernizacji i instalacji centralnego ogrzewania w leśniczówce Leśnictwa Ceranów, znak sprawy: B.270.46.2021 został przedłużony do dnia 14.07.2021 godzina 12:00, otwarcie ofert nastąpi dnia 14.07.2021r godzina 13:00 

Termin składania ofert w postępowaniu : Dostawa maszyn budowlanych, znak sprawy: B.270.48.2021 został przedłużony do dnia 04.08.2021 godzina 10:00, otwarcie ofert nastąpi dnia 04.08.2021r godzina 11:00